Klachten en geschillen

Klachten

Het pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Neem in dat geval meteen contact met ons op; vaak kan de klacht dan eenvoudig worden opgelost. Ook andere op- of aanmerkingen zijn welkom; daarmee stelt u ons in staat de service verder te verbeteren.

Stap 1: De klacht kenbaar maken

Een klacht kunt u indienen bij het Klachtenteam. Dat kan via e-mail of schriftelijk via: 

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw 
AZL
t.a.v. Afdeling Klachten
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
Het Klachtenteam registreert de klacht en geeft deze door aan de betreffende afdeling. Op korte termijn bieden we u een oplossing aan. Hierover nemen we contact met u op.

Stap 2: Het pensioenfonds

Als u niet tevreden bent met de oplossing of als uw klacht ongegrond wordt bevonden, kunt u in beroep gaan bij het bestuur van uw pensioenfonds. Dit kan alleen schriftelijk. Het bestuur doet dan een uitspraak over de klacht. U kunt contact opnemen met het bestuur via: 

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw  
T.a.v. het bestuur 
Postbus 92215
1090 AE Amsterdam

Stap 3: Ombudsman Pensioenen

Bent u deelnemer aan de pensioenregeling? En bent u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur van uw pensioenfonds? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen via: 

Ombudsman Pensioenen 
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag 
Telefoon: (070) 3499 620 
Werkgevers kunnen geen beroep doen op de Ombudsman Pensioenen.