Klachten en geschillen

Het pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar misschien bent u toch niet tevreden over het pensioenfonds of de uitvoering van de pensioenregeling. Er kan dan sprake zijn van een klacht of geschil.

Wat verstaan we onder een geschil?

Bent u het niet eens met de manier waarop de statuten en reglementen van het pensioenfonds worden toegepast? Dan spreken we van een geschil.

Wat verstaan we onder een klacht?

Bent u het niet eens met de uitvoering van de pensioenregeling en de behandeling, omgangsvormen of dienstverlening van de medewerkers die de regeling uitvoeren? En maakt u dit kenbaar? Dan spreken we van een klacht.