Nieuws

De belangrijkste cijfers voor uw pensioen in 2022

De belangrijkste cijfers voor uw pensioen in 2022 zijn bekend. Bekijk ze hieronder.

Opbouwpercentage 1,565%
Franchise € 16.377
Salarisgrens excedentregeling € 59.706
Maximaal pensioengevend salaris € 114.866
Pensioenleeftijd 67
Toetredingsleeftijd vervalt
Premie basisregeling 28,6%
Premie excedentregeling 30,3%