Nieuws

Wat betekent het coronavirus voor PHJ?

Het coronavirus is wereldwijd het middelpunt van de aandacht. Het heeft ook invloed op pensioenfondsen. Wat is de impact voor ons fonds?

De onzekerheid over hoeveel mensen er ziek gaan worden, zorgt ervoor de beleggers zich zorgen maken. Bedrijven gaan op slot, de vraag naar sommige producten neemt af. Gevolg: de economie stagneert. De onrust heeft ook invloed op de rente. Doordat beleggers vluchten naar veilige havens daalt de rente nog verder.

Impact op financiële positie

Dit is slecht nieuws voor de financiële positie van pensioenfondsen. Het vermogen daalt door de tegenvallende beleggingen. Daarnaast heeft ook de lage rente een negatieve invloed op de financiële situatie. Hierdoor moet er meer geld opzij worden gezet om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Hoe zit het bij ons?

Onze financiële positie is de afgelopen maanden verslechterd. Dat is te zien aan onze beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. In december 2019 was onze beleidsdekkingsgraad nog 96%, eind februari was deze 94,8%. We verwachten dat onze beleidsdekkingsgraad ook de komende maanden nog verder zal dalen. Zodra we de cijfers binnen hebben, publiceren we de actuele stand op deze website.

Geen verdere maatregelen

Op dit moment neemt ons fonds geen extra maatregelen in het kader van het coronavirus. We bereiden ons achter de schermen wel voor op mogelijke scenario’s.

Effect op uw pensioen

Ontvangt u van ons fonds een pensioen? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Wij zorgen ervoor dat de betalingen van uw pensioen gewoon doorgaan. Over de effecten op de lange termijn kunnen wij nu nog niets zeggen. We houden u op de hoogte.