Nieuws

Uw pensioenadministratie verhuist naar AZL in Heerlen

De pensioenadministratie van PHJ verhuist per 1 januari 2020 van AZL Amsterdam naar AZL Heerlen. Bent u (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde, dan blijft het meeste zoals u gewend bent. Bent u werkgever, dan verandert er meer. In december leest u er op deze website alles over.

Waarom verhuist PHJ?

Op dit moment wordt uw pensioen bij AZL in Amsterdam geadministreerd. Het hoofdkantoor van AZL in Heerlen werkt met een ander IT-systeem. AZL heeft in de loop van dit jaar besloten om met één IT-systeem verder te gaan: het systeem van AZL in Heerlen. Wij vinden het belangrijk dat onze pensioenadministratie toekomstbestendig is. Daarom heeft het bestuur in goed overleg met AZL besloten om de pensioenadministratie van ons fonds over te brengen naar AZL in Heerlen.

Wat betekent dit voor u?

De verhuizing van de administratie moet zorgvuldig gebeuren. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toch zult u er wel wat van merken. In december leest u op deze website wat de verhuizing precies voor u betekent. Verder ontvangen onze actieve deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers in december ook meer informatie per post.