Nieuws

Check uw nabestaandenpensioen!

Bij ons pensioenfonds bouwt u niet alleen pensioen op voor uzelf, maar ook voor uw partner en kinderen. 

Pensioen voor uw partner en kinderen

Behalve pensioen voor uzelf is er ook een uitkering voor uw partner als u overlijdt tijdens uw dienstverband: het partnerpensioen. Dit krijgt uw partner vanaf uw overlijden zolang hij of zij leeft. Ook voor kinderen is er een uitkering geregeld: wezenpensioen. Wezenpensioen en partnerpensioen wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd. Dit is niet overal hetzelfde geregeld. Soms is er geen nabestaandenpensioen, soms alleen als u nog in dienst bent. Hier leest u wat er bij ons fonds is geregeld.

Hoeveel pensioen is er voor uw nabestaanden?

Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) en vindt u online in Mijn Inkomen Later.

Wat moeten uw nabestaanden doen?

Wij nemen zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Geef wijzigingen dan altijd door aan de RNI

Hebt u vragen?

Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers kennen uw pensioenregeling en helpen u graag.