Nieuws

Werkgevers: informatie over uw premienota’s

Bent u werkgever? Dan hebt u in januari een brief van ons ontvangen over de premienota’s en het aanleveren van gegevens. Hierin gaven wij aan dat er voor de premienota’s van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 een overgangsfase was. Deze overgangsfase duurt langer dan verwacht. Voorlopig verandert er voor u daarom nog niets.

Overgangssituatie

U betaalt premie voor de pensioenopbouw van uw werknemers. Tijdens de overgangssituatie ontvangt u vóór het begin van elke maand een voorschotnota van de premie voor de volgende maand. De betalingstermijn van een nota is 30 dagen.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie ontvangt u ook vóór het begin van elke maand een nota van de premie voor de volgende maand. Deze nota is gebaseerd op de actuele gegevens van uw werknemers die u hebt aangeleverd. Bovendien gaat u betalen met automatische incasso. Hiervoor ontvangt u een machtigingsformulier.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe situatie?

De nieuwe situatie is in ieder geval nog niet per 1 juli 2018 ingegaan. De verwachting is dat de nieuwe situatie in het vierde kwartaal van 2018 ingaat. Zodra er meer bekend is, informeren we u daarover.

Hebt u vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.