Nieuws

Verkiezingen VO: de uitslag is bekend

Onlangs vonden verkiezingen plaats voor twee vacatures in het Verantwoordingsorgaan (VO) van ons fonds. Er waren twee zetels beschikbaar voor de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden. De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend.

Er waren drie kandidaten verkiesbaar. De kandidaten met de meeste stemmen zijn:

  • Tymen Grovenstein
  • Herman ten Klooster

Daarmee zijn zij gekozen als vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan van PHJ. Per 1 juli 2018 worden zij officieel benoemd. Wij feliciteren hen van harte en kijken uit naar een prettige samenwerking!

Het bestuur dankt de drie kandidaten voor hun belangstelling en inzet voor de verkiezingen.