Nieuws

Ons jaarverslag 2017 is online verschenen

In het jaarverslag leest u alles over de cijfers en ontwikkelingen bij ons pensioenfonds in 2017. Door middel van dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2017 gevoerde beleid.

In het jaarverslag leggen wij u uit met welke ontwikkelingen ons fonds in 2017 te maken kreeg en welke besluiten ons fonds heeft genomen. Verder leest u de mening van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan. Uiteraard staan ook alle belangrijke cijfers op een rij in onze jaarrekening.

Enkele onderwerpen

  • een terugblik van het bestuur
  • informatie over onze financiële situatie
  • het verslag van de raad van toezicht en de reactie van het bestuur hierop 
  • het verslag van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur hierop
  • de jaarrekening

Meer informatie

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2017.