Verlaging pensioenen

Terug naar het overzicht
 • Kan een pensioenfonds zomaar de pensioenen verlagen?

  Een verlaging van de pensioenen is alleen aan de orde als de financiële positie van een pensioenfonds erg slecht is. Een pensioenfonds gaat daarbij ook nooit over één nacht ijs. Eerst zijn andere maatregelen genomen om er weer financieel bovenop te komen. Deze maatregelen staan in het herstelplan en worden elk jaar goedgekeurd door toezichthouder De Nederlandsche Bank. Lukt het niet om weer financieel gezond te worden binnen de wettelijke termijnen, dan komt een verlaging van de pensioenen als laatste redmiddel op tafel. Eerder niet. Ons fonds heeft een herstelplan. Daarover leest u meer op deze website.

 • Hoeveel gaan de pensioenen omlaag?

  Dat weet nog niemand. Zekerheid daarover komt pas volgend jaar, omdat voor alle fondsen de stand op oudejaarsdag doorslaggevend is. Aan de hand van de dekkingsgraden op die dag kan het bestuur een percentage vaststellen.

  Dat percentage geldt meestal voor alle pensioenen bij een pensioenfonds. Soms wordt er per doelgroep een ander percentage gebruikt wordt. Bijvoorbeeld als werknemers via de pensioenpremie al bijdragen aan het herstel van de financiële positie. Dan kan het zijn dat voor hen een ander percentage geldt dan voor oud-werknemers en gepensioneerden die geen premie meer betalen. Het bestuur verdeelt de lasten eerlijk en evenwichtig over alle betrokkenen. Hoe dat gebeurt, kan per fonds verschillen.

 • Wat merkt u van een verlaging van de pensioenen?

  Werknemer
  Als u nog werkt, merkt u daar nu in uw portemonnee niets van. Maar later wel. U bouwt nog pensioen op, dus elk jaar komt er een beetje pensioen bij. Het totaal van al deze stukjes uit het verleden is uw opgebouwde pensioen. Dit opgebouwde pensioen kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht. Als een pensioenfonds de pensioenen verlaagt, gaat het opgebouwde pensioen met een percentage omlaag. Straks als u met pensioen gaat, merkt u het wel in uw portemonnee. Dan ontvangt u minder pensioen.

  Oud-werknemer
  Dat geldt ook voor mensen die uit dienst zijn gegaan. Zij merken nu in uw portemonnee niets van een verlaging. Maar later wel. Het pensioen dat zij na hun vertrek bij het pensioenfonds hebben laten staan, gaat omlaag. Straks als zij met pensioen gaan, merken ze het wel in hun portemonnee. Dan ontvangen zij minder pensioen.

  Gepensioneerde
  Bent u met pensioen? (Of nabestaande van iemand die bij het fonds pensioen had?) Dan ontvangt u elke maand een uitkering van het pensioenfonds. Als een pensioenfonds de pensioenen moet verlagen, dan gaat deze pensioenuitkering vanaf de verlagingsdatum omlaag. U merkt het dus direct in uw portemonnee. Stel: u hebt een pensioen van ons fonds van € 100 bruto per maand en het pensioen gaat 1% omlaag. Dan ontvangt u elke maand € 1 bruto minder.

  Vaak ontvangt u ook pensioen van andere organisaties, zoals AOW of Anw van de overheid, pensioen van andere pensioenfondsen of verzekeraars, of pensioen dat u zelf hebt gespaard (zoals lijfrente). Een verlaging bij ons fonds raakt deze pensioenen niet. Voor een overzicht van uw totale opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers én uw AOW van de overheid kunt u inloggen op de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Is een verlaging te voorkomen?

  De politiek kan de spelregels veranderen of de rente kan stijgen. Maar we moeten eerlijk zijn. Het ziet er nu niet naar uit dat dat gebeurt. Mocht het over een aantal jaren weer veel beter gaan, dan kan het fonds besluiten om de pensioenen dan weer extra te verhogen om (een deel van) de verlagingen van dit moment ongedaan te maken.

 • Het pensioenstelsel zou verlagingen toch voorkomen?

  Nee. Dat is niet juist. In het Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over wanneer fondsen de pensioenen moeten verlagen en over wanneer ze de pensioenen kunnen verhogen. In vergelijking met de huidige situatie betekent dit dat de regels voor het verhogen én verlagen van uw pensioen soepeler worden. Is de dekkingsgraad boven de 100%? Dan hoeft het fonds uw pensioen niet te verlagen. Is de dekkingsgraad onder de 100%? Dan moet het fonds uw pensioen verlagen, totdat de 100% weer bereikt is. Fondsen hoeven namelijk geen grote financiële reserves meer te hebben. Daardoor mogen ze uw pensioen eerder laten meestijgen met de prijzen. Maar als het economisch tegenzit, gaat uw pensioen ook eerder omlaag.

  Na het Pensioenakkoord zijn er nieuwe cijfers gepubliceerd waarmee fondsen hun financiële positie moeten berekenen. Die zijn strenger geworden. Daarnaast hebben we financieel geen goede zomer achter de rug, waardoor de financiële positie verder is verslechterd. De afspraken uit het Pensioenakkoord moeten nog worden uitgewerkt en daarna moet ieder fonds zelfstandig beslissen wat ze met de nieuwe mogelijkheden van het akkoord gaan doen.