Overdracht pensioenen aan BPFV

Terug naar het overzicht
 • Waarom gaat mijn pensioen over naar het BPFV?

  PHJ is een relatief klein fonds. Dat maakt het moeilijk om te blijven voldoen aan de steeds strengere eisen van de toezichthouders. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten bij een klein fonds als PHJ relatief hoog. Geld dat besteed wordt aan kosten, komt niet in uw pensioenpotje terecht. Met instemming van de sociale partners is PHJ op zoek gegaan naar een fonds waar de pensioenopbouw van onze deelnemers en ex-deelnemers kan worden ondergebracht. Tegen aanmerkelijk lagere kosten.  

  BPFV is ook een relatief klein fonds dat bij dezelfde uitvoerder zit als ons fonds. Door het samengaan van de twee fondsen kunnen wij de uitvoeringskosten over meer deelnemers verdelen. We verwachten dat als we langer wachten, het verschil tussen de twee dekkingsgraden groter wordt. Bij een groter verschil tussen de dekkingsgraden, moeten we de pensioenen nog meer verlagen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom is het beter om de overstap zo snel mogelijk te maken.

 • Wat verandert er aan mijn pensioen door deze overdracht?

  Om die overdracht technisch mogelijk te maken, moeten we uw pensioen verlagen. Zie daarvoor ook de veelgestelde vragen over verlagen. U krijgt in januari 2022 van ons een brief waarin u kunt zien wat precies de financiële gevolgen zijn van de overdracht. 

  De pensioenregeling blijft zo veel mogelijk hetzelfde, maar die wordt op een aantal punten aangepast om die goed te laten aansluiten op de huidige pensioenregeling van BPFV. Zodra de precieze wijzigingen duidelijk zijn, informeren we u daar natuurlijk ook over.

 • Wat zijn de voordelen van deze overdracht?

  We willen de kosten voor de pensioenregeling graag zo laag mogelijk houden. Dat draagt bij aan een zo goed mogelijk pensioenresultaat voor al onze deelnemers.

 • Wat zijn de nadelen van deze overdracht?

  Om de overdracht mogelijk te maken, moeten we uw pensioen verlagen.

 • Wat gebeurt er met mijn excedentpensioen?

  Al het opgebouwde pensioen wordt overgedragen aan BPFV. Wij dragen ook uw excedentpensioen over aan BPFV. We beëindigen de huidige excedentregeling. BPFV biedt op dit moment nog geen excedentregeling aan. Vanaf 1 januari 2022 gaat BPFV wel een excedentregeling aanbieden. Deze excedentregeling is gebaseerd op de huidige excedentregeling van ons fonds. Uw werkgever kan ervoor kiezen om via BPFV weer een excedentregeling aan te bieden. Daarover krijgt u dan informatie van uw werkgever.

 • Mijn werkgever is vrijwillig aangesloten bij PHJ. En nu?

  Door de overdracht van PHJ naar BPFV mag uw werkgever opnieuw kiezen of hij vrijwillig aangesloten wil blijven bij BPFV. Kiest hij daarvoor, dan gaat u vanaf 1 januari 2022 pensioen opbouwen bij BPFV. Kiest hij voor een andere regeling, dan ontvangt u informatie van uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Uw werkgever informeert u hier (ook) over.

 • Heeft het bestuur ook andere mogelijkheden onderzocht?

  Ja. Alle mogelijkheden zijn de revue gepasseerd, voordat het bestuur heeft besloten om de pensioenen over te dragen aan BPFV. Denk daarbij aan zelfstandig blijven, overdragen aan een verzekeraar of overdragen aan een Algemeen Pensioenfonds.

  Overigens beslist het bestuur alleen over de pensioenen die al opgebouwd zijn. De werknemers- en werkgeversorganisaties (sociale partners) maken afspraken over het pensioen dat u in de toekomst opbouwt. De keuze voor een overdracht aan BPFV hebben we samen met de werknemers- en werkgeversorganisaties gemaakt. Zo blijft uw PHJ-pensioen bij elkaar.

   

 • Wat als DNB niet instemt?

   We hebben er alle vertrouwen in dat onze toezichthouder DNB instemt met het samengaan van PHJ en BPFV. Wij hebben de overdracht goed onderbouwd en uitgewerkt aangeleverd, volgens de wensen en eisen van DNB. Het bestuur heeft door middel van berekeningen laten zien dat deze overdracht voor alle deelnemers op de langere termijn het beste is.

  Als onze toezichthouder De Nederlandsche Bank niet instemt met de overdracht van uw pensioen aan BPFV dan gaat de overdracht niet door. We gaan dan op zoek naar een andere oplossing voor de toekomst.

 • Wanneer krijg ik informatie van BPFV?

  De eerste informatie die u van BPFV ontvangt komt in januari 2022. Voor die tijd houden wij u op de hoogte van de stappen die we zetten. In oktober ontvangt u van ons een pensioenkrant met meer achtergrondinformatie over de overdracht.

   

 • Waarom gaat PHJ niet meteen over naar een groter fonds?

  Tijdens het selectietraject heeft het bestuur alle pensioenfondsen tegen het licht gehouden. Bij de selectie van een geschikt fonds, is onder andere rekening gehouden met de dekkingsgraad van het fonds. Het verschil tussen de twee dekkingsgraden moet PHJ kunnen overbruggen. Er is op dit moment geen groter fonds waarvan de dekkingsgraad ongeveer gelijk is aan die van PHJ. Daarom kan PHJ nu niet samengaan met een groter fonds.