Nieuws

Regels versoepelen verhoging pensioen niet bij collectieve waardeoverdracht

U las het misschien al in de krant: de voorwaarden om uw pensioen te verhogen worden versoepeld. Helaas geen goed nieuws voor úw pensioen, want deze regels gelden niet bij een collectieve waardeoverdracht.

De prijzen stijgen de laatste maanden sterk. Het leven wordt steeds duurder. Dan is het fijn als uw opgebouwde pensioen of uw pensioenuitkering met de prijzen meestijgt. Ons fonds bekijkt eenmaal per jaar of een verhoging van uw (opgebouwde) pensioen mogelijk is. Want ons fonds moet daar wel voldoende geld voor hebben. De overheid stelt ook strenge voorwaarden. Die voorwaarden worden vanaf 1 juli 2022 iets minder streng. Jammer genoeg gelden deze regels niet als pensioenen van het ene naar het andere fonds worden overgedragen. PHJ draagt alle pensioenen per 1 april over naar BPFV.

Belangrijke boodschap voor nu: een verhoging van uw pensioen is niet vanzelfsprekend. De kans dat we uw pensioen straks kunnen verhogen, wordt door de overdracht van de pensioenen aan BPFV wel iets groter. Maar er blijven voorwaarden aan verbonden. En ook BPFV moet aan die voorwaarden voldoen om uw pensioen te kunnen verhogen.