Nieuws

Wij dragen alle pensioenen over aan BPFV

Wij informeerden onze deelnemers en werkgevers al eerder via onze website en onze nieuwsbrieven dat we de pensioenregeling graag aan een toekomstbestendige partij willen overdragen. Die partij hebben we nu gevonden. Onze deelnemers gaan vanaf 1 januari 2022 pensioen opbouwen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV). Dat hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties uit de sector Houtverwerkende industrie en Jachtbouw afgesproken. Die besluiten over de pensioenregeling.

Aanvullend hierop heeft het bestuur van PHJ besloten de tot nu toe opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen ook over te dragen aan BPFV. Daarna houdt PHJ op te bestaan. Om de overdracht mogelijk te maken, moeten we helaas ook alle pensioenen verlagen.

Onze deelnemers en onze werkgevers ontvangen een brief met meer uitleg over wat deze overdracht betekent.

Waarom dragen we de pensioenen over?

We willen de pensioenen graag veilig stellen, nu en in de toekomst. Dat kan het beste als we de kosten zo laag mogelijk houden. Als we de pensioenen overdragen aan BPFV, ontstaat er een pensioenfonds met meer deelnemers. Dan kunnen we de kosten over meer deelnemers verdelen. Er blijft dan meer geld over voor de pensioenen van onze deelnemers.

We verlagen de pensioenen

BPFV staat er nu financieel beter voor dan PHJ. De deelnemers van BPFV mogen er door de komst van PHJ niet op achteruit gaan. Daarom moeten we alle pensioenen verlagen. Hoeveel precies, dat weten we nog niet. Op dit moment gaat het om ongeveer 4%, maar dit percentage kan lager of hoger worden. De situatie op 31 december 2021 is hiervoor bepalend.

De Nederlandsche Bank moet toestemming geven

We verwachten op zijn laatst in december 2021 een reactie van DNB.

Vragen?

Op de hoogte blijven?

We houden deelnemers en werkgevers zo veel mogelijk digitaal op de hoogte. Deelnemers kunnen inloggen op Mijn Pensioencijfers en daar hun e-mailadres achterlaten als dat nog niet bij het pensioenfonds bekend is.