Nieuws

2018 in vijf minuten

Elk jaar rond de zomer verschijnt ons jaarverslag over het vorig jaar. Dat is een omvangrijk document dat u misschien niet aanspreekt om te lezen. Daarom hebben we een verkorte, digitale versie voor u gemaakt. Zo bent u in vijf minuten op de hoogte van de ontwikkelingen bij ons fonds in 2018.

In het verkort jaarverslag leest u bijvoorbeeld over onze financiële situatie in 2018. Ook ziet u de belangrijkste cijfers, zoals de pensioenuitkeringen, de ontwikkeling van ons vermogen, het rendement en de uitvoeringskosten. Verder leest u meer over waar het bestuur zich in 2018 mee bezig hield en wat het oordeel is van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan. Tot slot leest u welke belangrijke thema’s in 2019 (weer) op de agenda van het bestuur kunnen komen.

Lezen?

Bekijk het verkort jaarverslag via deze website. Wilt u meer informatie over een bepaald onderwerp? Lees dan verder in het volledige jaarverslag. Beide documenten staan ook op de pagina downloads. Daar kunt u ze later altijd terugvinden. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.