Nieuws

Verkiezingen VO: pensioengerechtigden, breng uw stem uit!

In het verantwoordingsorgaan (VO) van ons fonds zijn twee vacatures namens de pensioengerechtigden beschikbaar. Drie kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld. Daarom worden er verkiezingen gehouden. Breng uw stem uit op de kandidaat van uw voorkeur!

De kandidaten stellen zich voor

De drie kandidaten die zich verkiesbaar stellen zijn: Tymen Grovenstein, Herman ten Klooster en Peter van der Vis. Een korte motivatie leest u hier.

Hoe kunt u stemmen?

Alle pensioengerechtigden van ons fonds hebben per post een brief en een stembiljet ontvangen. Kruis op het stembiljet de kandidaat van uw voorkeur aan en stuur het stembiljet vóór 12 juni 2018 retour. U vindt de adresgegevens op het stembiljet. Uw stem is anoniem. 

Waar moet u op letten?

  • U mag uw stem uitbrengen op één kandidaat. Als u meer dan één kandidaat aankruist, is uw stem ongeldig. 
  • U mag alleen stemmen via het originele stembiljet. Deze zijn gewaarmerkt om een eerlijke stemming te waarborgen. U mag dus geen kopieën maken.

Hoe gaat het verder?

De verkiezingscommissie stelt binnen twee weken de uitslag vast en maakt deze bekend. De kandidaten met de meeste stemmen worden door het bestuur benoemd als lid van het VO namens de pensioengerechtigden.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op Erhan Gokcen, secretaris van de verkiezingscommissie, via erhan.gokcen@azl.eu.