Aan de slag met eHerkenning

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is voor bedrijven wat voor burgers DigiD is. Met eHerkenning kunnen bedrijven veilig inloggen bij publieke dienstverleners, zoals de Belastingdienst, de KvK, het UWV en ook uw pensioenfonds.

Waarom eHerkenning?

eHerkenning is veilig, betrouwbaar en volgens Europese privacyrichtlijnen. Het maakt online identificeren makkelijker én zorgt ervoor dat u minder wachtwoorden hoeft te onthouden. Er komt een nieuwe wet aan die eHerkenning verplicht stelt voor publieke dienstverleners.

Aan de slag met eHerkenning

U heeft eHerkenning nodig om veilig in te loggen op het werkgeversportaal van ons fonds. Straks kunt u eHerkenning ook gebruiken bij een groeiend aantal organisaties. Wij helpen u graag op weg met het regelen van een eHerkenningsmiddel. De aanvraag is niet moeilijk. Houd er rekening mee dat deze minimaal een aantal werkdagen in beslag neemt.

Stap 1. Samen afspraken maken

Heeft u de pensioenadministratie uitbesteed aan een intermediair? Of bent u zelf een intermediair? Spreek dan goed af wie wat regelt voor eHerkenning.

Stap 2. Waar moet u op letten?

U kunt zelf uw eHerkenning selecteren. Let daarbij op de volgende criteria:

 • Dienst: Werkgeverportaal Pensioenfonds houtindustrie en jachtbouw
 • Betrouwbaarheidsniveau: voor het inloggen op het werkgeversportaal heeft u een eHerkenningsmiddel nodig op betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger.
 • Ketenmachtiging: met ketenmachtiging kan een intermediair zaken voor u doen in het werkgeversportaal. Hij kan deze machtiging doorgeven aan collega’s binnen zijn organisatie. Maakt u gebruik van een intermediair of bent u zelf intermediair, overleg dan samen of u hiervan gebruik wilt maken.
 • Kosten: eHerkenning is niet gratis. De prijs verschilt per leverancier.

Stap 3. Wat moet u regelen?

Wat u precies moet regelen hangt af van uw situatie:

 • U heeft al een eHerkenningsmiddel

  Ga na of uw eHerkenningsmiddel voldoet aan de genoemde criteria. Voldoet uw eHerkenningsmiddel nog niet? Dan regelt u een upgrade naar een hoger betrouwbaarheidsniveau gemakkelijk via uw leverancier van eHerkenningsmiddelen. Wilt u een intermediair machtigen via een ketenmachtiging? Dan kan een overstap naar een andere leverancier nodig zijn. 
   
 • U heeft nog geen eHerkenningsmiddel

  Vraag een eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier op www.eherkenning.nl. Daar kunt u de kosten en aangeboden diensten van leveranciers met elkaar vergelijken en zelf een keuze maken aan de hand van een stappenplan. Met één eHerkeningsmiddel kunt u inloggen op online diensten van diverse organisaties, maar let op: de toegangscriteria kunnen per online dienst verschillen.

Wat u verder moet weten: anderen toegang machtigen

U kunt op twee manieren anderen toegang geven tot het werkgeversportaal: via machtiging of ketenmachtiging. Dit verschil is van belang, omdat alle leveranciers van eHerkenningsmiddelen machtiging aanbieden, maar niet allemaal ketenmachtiging. Spreek vooraf af wie wat regelt voor eHerkenning als u de pensioenadministratie heeft uitbesteed aan een intermediair.

Machtiging versus ketenmachtiging

Bij een machtiging wordt een persoon van uw eigen organisatie of van een intermediair met een specifiek eHerkenningsmiddel gemachtigd om namens uw organisatie in te loggen. Met een ketenmachtiging wordt een persoon van een intermediair met één eHerkenningsmiddel per dienst gemachtigd namens meerdere ondernemingen in te loggen. Beoordeel zelf of samen met uw intermediair wat u nodig heeft.

Leuk om te bekijken

Bekijk deze instructiefilm voor meer uitleg over eHerkenning. Het filmpje duurt 1 minuut.