Wijzigingen doorgeven

Wijzigen bedrijfsactiviteiten

Uw bedrijfsactiviteiten veranderen en u wijzigt uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Wat moet u met het pensioenfonds regelen?

Wat moet u doen?

  • Zoek uit of uw bedrijf nog onder de verplichtstelling valt. Twijfelt u? Neem dan contact op met het pensioenfonds.
  • Als u niet meer onder de verplichtstelling valt, volgt u dezelfde stappen als bij bedrijfsbeëindiging.
  • Valt u nog steeds onder de verplichtstelling? Dan verandert er voor u niets.