Werknemers aan- of afmelden

Werknemers in de houtverwerkende industrie en jachtbouw bouwen pensioen op bij ons pensioenfonds. U levert hiervoor alle loon- en dienstverbandgegevens direct vanuit uw salarispakket bij ons aan.

Goed om te weten

  • Meld iedere werknemer met een contract aan bij het pensioenfonds. Ongeacht de duur van het contract of het aantal uren per week. Dit geldt ook voor werknemers jonger dan 20 jaar.
  • Meld werknemers die uit dienst gaan binnen een maand bij ons af. Ook als uw werknemer binnen onze branche blijft werken.
  • Gaat een werknemer bijna met pensioen? Regel uw pensioenaangifte dan uiterlijk op de 1e dag van de maand waarin de werknemer met pensioen gaat. Dit is een vereiste om de pensioenuitkering op tijd in te laten gaan.
  • Overlijdt een werknemer? Zorg ervoor dat u pensioenaangifte doet tot en met 1 dag vóór de overlijdensdatum van uw werknemer. Dit is nodig voor het vaststellen van het partnerpensioen.
  • Een bestuurder of een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een NV of BV is uitgesloten van de pensioenregeling.
  • Aanvullende informatie pensioengevende componenten sector Houtverwerkende industrie

Wat geldt voor bestuurders of directeur-grootaandeelhouders?

Een bestuurder of een directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag geen pensioen opbouwen in de pensioenregeling bij PHJ. Hebt u werknemers in dienst die bestuurder of DGA zijn geworden? Geef dit dan aan ons door. U ontvangt ook jaarlijks een brief waarin wij u vragen om eventuele bestuurders of DGA’s die bij u werken aan ons door te geven.

Hebt u vanaf 2018 bestuurders of DGA’s in dienst die ten onrechte pensioen opbouwen bij PHJ? Dan geldt voor u het volgende:

  • deelname aan de pensioenregeling wordt per direct stopgezet;
  • de pensioenopbouw van de afgelopen vijf jaar wordt teruggedraaid;
  • de afgedragen onverschuldigde premie wordt terug gestort;
  • alle (onderzoeks)kosten worden van de te ontvangen premierestitutie ingehouden.