Premiebetaling

Voor de pensioenopbouw van uw werknemers betaalt u premie aan ons. U betaalt pensioenpremie voor alle werknemers die deelnemen in uw pensioenregeling, dus ook voor werknemers met een tijdelijk contract of parttime baan.

In 2020 en 2021 wijkt de procedure voor de premiebetaling iets af, vanwege de verhuizing van de administratie.

Uw premienota’s in 2020 en 2021

  • In 2020 ontvangt u elke maand rond de 15e een voorschotnota per post. U ontvangt de nota voor die betreffende maand.
  • De voorschotnota is gebaseerd op de gegevens zoals die op 31 december 2019 bij ons bekend zijn. Wijzigingen in uw werknemersbestand worden nog niet verwerkt. Dat gebeurt als de verhuizing is afgerond. U ontvangt dus het hele jaar dezelfde nota. U kunt deze nota’s ook zien in de werkgeversportal, maar er is geen specificatie beschikbaar.
  • Begin 2021 ontvangt u een afrekennota over 2020. Alle wijzigingen over 2020 worden dan verwerkt. Op dat moment vindt u in de werkgeversportal een specificatie van deze afrekennota.
  • Vanaf 2021 ontvangt u elke maand een afrekennota, met daarop 1/12 van de jaarpremie. Dit geldt ook als het loon per 4 weken (13 perioden) wordt uitbetaald. De afrekennota is gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. Uw nota is dan altijd actueel. U ziet uw nota terug in de portal met de bijbehorende specificatie.

Automatische incasso

Voorkom te late betaling en verhoging van het notabedrag. En help ons kosten te besparen. Dat kan eenvoudig door toestemming te geven voor een automatische incasso. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier.