Pensioenadministratie

Premiebetaling

Voor het pensioen van uw werknemers betaalt u het pensioenfonds pensioenpremie. U maakt hiervoor een reservering in uw salarisadministratie.

Wat moet u weten?

 • Jaarpremie
  Aan het begin van elk jaar schatten we uw jaarpremie in. We doen dat op basis van de loon- en dienstverbandgegevens die u eerder hebt aangeleverd. Als er correct is ingezonden, maken we de voorlopige nota op. 
 • Voorlopige nota
  U betaalt uw premie standaard per maand. U krijgt hiervoor per betalingsperiode een voorlopige nota. Wij vragen u ons te machtigen om uw premie automatisch af te schrijven. Vanaf 2018 betaalt u uw premie per maand.

Machtiging geven

 • Wijzigingen aanleveren
  Wijzigingen kunt u tot 15 november van het lopende jaar aanleveren. U moet de nota die u ontvangen hebt nog steeds betalen, ook als u wijzigingen hebt doorgegeven.
 • Eindafrekening
  Hebt u voor alle tijdvakken van een jaar loon- en dienstverbandgegevens aangeleverd? Dan vergelijken we deze gegevens met uw loonsom in de voorlopige nota. U krijgt daarna van ons een eindafrekening. U ontvangt ook een werknemersspecificatie. Vanwege de transitieperiode is de werkgeversspecificatie vanaf medio 2018 beschikbaar. Lever uw gegevens over het voorgaande jaar vóór 1 februari bij ons aan!
 • Creditfactuur
  We verrekenen een creditbedrag met eventuele openstaande facturen. Als alle facturen voldaan zijn, maken we een resterend creditbedrag rond de vervaldatum naar u over.
 • Uitstel van betaling
  U bent verplicht om uw premies vóór de vervaldatum op uw voorschotfactuur te betalen. In bijzondere gevallen kunt u bij ons uitstel van betaling aanvragen U hebt alleen recht op uitstel van betaling als het pensioenfonds u dit schriftelijk heeft toegekend. Tot die tijd bent u verplicht om de pensioenpremies op tijd te betalen.