Aansluiten bij PHJ

Verplichte aansluiting

Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de houtverwerkende industrie en jachtbouw hebben afspraken gemaakt over één pensioenregeling voor de hele bedrijfstak. Deelname aan de pensioenregeling van ons pensioenfonds is wettelijk verplicht voor werknemers van ondernemingen binnen deze bedrijfstak.

Wat betekent dit voor uw onderneming?

De bedrijfsactiviteiten van uw onderneming bepalen of uw werknemers aan onze pensioenregeling dienen deel te nemen. Indien uit ons onderzoek blijkt dat uw onderneming mogelijk moet aansluiten bij ons pensioenfonds, ontvangt u een vragenformulier waarin wij om nadere informatie vragen.

Indien u nog geen vragenformulier van ons heeft ontvangen, maar wel wilt aansluiten bij het pensioenfonds kunt u ook zelf al informatie aanleveren. Vul daarvoor dit online vragenformulier in.

Beoordeling aanvraag

Wij beoordelen vervolgens uw activiteiten. Valt uw bedrijf onder de verplichtstelling? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat u ingeschreven bent bij ons fonds. U krijgt ook bericht als uw bedrijf niet onder de verplichtstelling valt.

U bent verplicht om nieuwe werknemers binnen 1 maand te informeren over het bestaan van de pensioenregeling. Het pensioenfonds informeert uw werknemers daarna verder.

Voordelen van de verplichtstelling

Er zijn een aantal redenen waarom het systeem van verplichtstelling in het leven is geroepen:

 1. Gedeelde kosten, scherpe premie
  Wij voeren voor een grote groep dezelfde regeling uit. U deelt de kosten voor de pensioenregeling met andere werkgevers. Samen pensioen regelen en beleggen is goedkoper.
 2. Gedeelde risico’s
  Wij beleggen een deel van de premies. Beleggen is nodig om de pensioenen betaalbaar te houden. De risico’s worden verdeeld over een grote groep, over een langere periode en over verschillende generaties.
 3. Invulling van verantwoord werkgeverschap
  Wij geven namens uw organisatie invulling aan de arbeidsvoorwaarde pensioen. Zo stellen we samen met u ‘inkomen voor later’ veilig voor uw werknemers. Omdat alle werkgevers in uw branche dit op een zelfde manier doen, gaat dit niet ten koste van uw concurrentiepositie.
 4. Gezamenlijke inspraak
  Binnen onze pensioenregeling betalen werknemers en werkgevers samen de premie voor het pensioen. Beide belangen worden in het pensioenfondsbestuur evenwichtig vertegenwoordigd en behartigd.