Wat moet ik doen bij...

Ziek of arbeidsongeschikt

Als u ziek bent, betaalt uw werkgever uw salaris de eerste 2 jaar geheel of gedeeltelijk door. U krijgt in de eerste 2 jaar totaal maximaal 170% van uw salaris.

U gaat door met uw pensioenopbouw. We berekenen uw pensioenopbouw over het salaris dat u in deze 2 jaar krijgt doorbetaald.

Langer dan 2 jaar ziek

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, krijgt u een WIA-uitkering van de overheid. Bij ons pensioenfonds komt u in aanmerking voor premievrije opbouw van uw pensioen. U moet hiervoor zelf een verzoek doen bij ons pensioenfonds.

Wat moet u doen?

  • In de eerste 2 jaar van uw ziekte hoeft u zelf niets te regelen. Uw werkgever geeft uw salarisgegevens aan ons door. Wij passen u pensioenpremie hierop aan.
  • Als u een WIA-uitkering heeft, komt u in aanmerking voor premievrije opbouw van pensioen. U moet dit zelf binnen 2 jaar na de start van uw WIA-uitkering bij ons pensioenfonds aanvragen. Neem schriftelijk contact met ons op. Vermeld in uw verzoek dat u vraagt om toepassing van premievrijstelling premiebetaling. 
  • Wordt u meer of minder arbeidsongeschikt? Dan passen we uw premievrije opbouw aan volgens de laatste gegevens van UWV.

Premievrijstelling

% arbeidsongeschiktheid Premiebijdrage door pensioenfonds
0 - 35% 0%
35 - 55% 45%
55 - 80% 65%
80 -100% 100%