Wat moet ik doen bij...

Uit dienst

U gaat uit dienst of uw dienstverband stopt. Hoe zit het met uw pensioen?

Gaat u buiten de houtverwerkende industrie of jachtbouw werken? Neemt u ontslag of wordt u werkloos? Dan bent u niet langer deelnemer aan dit pensioenfonds.

Wat moet u doen?

Uw huidige werkgever meldt u af bij ons pensioenfonds. Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer aan ons pensioenfonds. 

Wat er hierna met uw pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog uw opgebouwde pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat.

1) Uw pensioen is lager dan € 497,27 (2020)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen we vijf jaar lang. Als uw pensioen na die periode nog bij ons staat, dan kopen wij uw pensioen af tot de wettelijke afkoopgrens.

2) Uw pensioen is hoger dan € 497,27 (2020)

Dan blijft uw pensioen bij ons staan. U krijgt van ons een pensioenoverzicht. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd en wat daar verder voor geregeld is. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Wat moet u verder weten?

  • Gaat u bij een werkgever buiten de sector werken? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht. Vraag uw waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenfonds aan.
  • Het partnerpensioen is alleen verzekerd als u in onze branche werkt. Als u uit dienst gaat, mag u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen
  • Heeft u een klein pensioen? Dan mag het pensioenfonds dit bedrag afkopen. U krijgt het bedrag dan in 1 keer, in plaats van een maandelijkse pensioenuitkering.