Wat moet ik doen bij...

Uit dienst

U gaat uit dienst of uw dienstverband stopt. Hoe zit het met uw pensioen?

Gaat u buiten de houtverwerkende industrie of jachtbouw werken? Neemt u ontslag of wordt u werkloos? Dan bent u niet langer deelnemer aan dit pensioenfonds.

Wat moet u doen?

Uw huidige werkgever meldt u af bij ons pensioenfonds. Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer aan ons pensioenfonds. 

Wat er hierna met uw pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog uw opgebouwde pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat.

1) Uw pensioen is lager dan € 497,27 (2020)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen we vijf jaar lang. Als uw pensioen na die periode nog bij ons staat, dan kopen wij uw pensioen af tot de wettelijke afkoopgrens. U krijgt het bedrag dan in één keer, in plaats van een maandelijkse pensioenuitkering. 

2) Uw pensioen is hoger dan € 497,27 (2020)

Dan blijft uw pensioen bij ons staan. U krijgt van ons een pensioenoverzicht. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd en wat daar verder voor geregeld is. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Wat moet u verder weten?

  • Gaat u bij een werkgever buiten de sector werken? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht. Vraag uw waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenfonds aan.
  • Het partnerpensioen is alleen verzekerd als u in onze branche werkt. Als u uit dienst gaat, mag u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen