Wat moet ik doen bij...

Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof stopt u tijdelijk met werken. U blijft in dienst bij uw werkgever. Uw pensioenopbouw stopt.

Wat moet u doen?

Wilt u tijdens uw verlof toch pensioen opbouwen? Dan kunt u uw pensioenopbouw voor eigen rekening voortzetten. U betaalt dan zelf de hele pensioenpremie. Ook het deel van uw werkgever. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wat moet u verder weten?

  • Tijdens uw onbetaald verlof blijft u verzekerd voor het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid.
  • Onder onbetaald verlof vallen onder andere ouderschapsverlof, sabbatsverlof, studieverlof, bevallingsverlof en zorgverlof. Uw pensioenopbouw stopt dan. Zwangerschapsverlof is een andere vorm van verlof. Uw pensioenopbouw gaat dan meestal gewoon door.