Wat moet ik doen bij...

Meer of minder werken

Uw pensioen wordt berekend over uw salaris. Gaat u meer of minder verdienen? Dan bouwt u ook meer of minder pensioen op.

Als u fulltime werkt, kunt u pensioen opbouwen tot het maximumloon Wfsv. In 2021 is dat € 58.311,-. Neemt u deel aan de Excedentregeling? Dan heeft meer of minder werken hier ook invloed op.

Wat moet u doen?

U hoeft zelf niets door te geven. Uw werkgever geeft uw nieuwe arbeidsuren aan ons door. Wij passen uw pensioenpremie en uw pensioenopbouw aan. Uw nieuwe pensioenpremie staat op uw eerstvolgende salarisspecificatie.

Als u meer of minder gaat werken, heeft dit ook gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen. Dit is het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt.