Wat moet ik doen bij...

In dienst

Komt u in dienst bij een werkgever in de houtverwerkende industrie en jachtbouw? Dan regelt Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) uw pensioen.

U bouwt pensioen op vanaf de eerste dag dat u in dienst bent. U moet dan wel 20 jaar of ouder zijn. Bent u jonger dan 20 jaar? Dan bouwt u nog geen pensioen op. U bent wel verzekerd voor partnerpensioen, wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Wat moet u doen?

U hoeft zelf niets aan te vragen. Uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. U krijgt daarna binnen 3 maanden meer informatie van ons. We leggen u daarin uit hoe uw pensioen geregeld is.

Wat regelt u verder?

  • Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Als u samenwoont, zijn er voorwaarden. U moet uw partner ook aanmelden bij ons pensioenfonds.

Uw partner aanmelden? Neem contact met ons op.

  • Verdient u meer dan het maximum Wfsv-loon? Dan kunt u misschien deelnemen aan de Excedentregeling. Uw werkgever bepaalt of hij deze pensioenregeling aanbiedt.
  • Had u bij uw vorige werkgever ook pensioen? Dan kunt u dit pensioen 'meenemen' naar onze pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht. Er kunnen zich twee situaties voordoen:

1. Uw pensioen is lager dan € 497,27 
Als uw pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens (€ 497,27 in 2020), dan kan het zo zijn dat uw oude pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen automatisch overdraagt aan ons. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Zij maken het geld dan over aan ons fonds en wij voegen het toe aan uw pensioen volgens de regels van onze pensioenregeling. Wij sturen u een brief waarin staat hoeveel geld wij hebben ontvangen en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in onze pensioenregeling.

2. Uw pensioen is hoger dan € 497,27
Als uw pensioen hoger is dan de wettelijke afkoopgrens (€ 497,27 in 2020), moet u zelf bepalen of het in uw situatie is om uw pensioen mee te nemen of niet.

Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Dan kunt u beter beslissen of het financieel gunstig is om uw pensioen wel of niet mee te namen naar ons pensioenfonds.

Aanvragen
U kunt de waardeoverdracht bij ons aanvragen, dat kan eenvoudig via Mijn Pensioencijfers. Doe dit zo snel mogelijk nadat u bij ons fonds bent aangemeld. Daarna ontvangt u een voorstel. Pas als u akkoord bent met het voorstel, wordt uw pensioen overgedragen.