Wat moet ik doen bij...

Trouwen of partnerregistratie

U gaat trouwen of sluit een geregistreerd partnerschap af. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen.

Bij ons pensioenfonds is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Overlijdt u terwijl u actief deelneemt aan de pensioenregeling? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen.

Wat moet u doen?

  • Woont u in Nederland?
    Dan geeft de gemeente waar u woont de gegevens van uw partner aan ons door. U hoeft uw partner niet aan te melden bij het pensioenfonds.
     
  • Woont u in het buitenland? 
    Meld uw partner dan zelf aan bij het pensioenfonds. Stuur daarbij een kopie van uw trouwakte mee. Heeft u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap doorgegeven aan de RNI? Dan hoeft u niets te doen.

De naam van uw partner en alle bedragen staan op het eerstvolgende pensioenoverzicht van het jaar waarin u getrouwd bent of geregistreerd partner werd. Met de pensioenplanner berekent u zelf wat er voor uw partner geregeld is.