Wat moet ik doen bij...

Trouwen of partnerregistratie

U gaat trouwen of sluit een geregistreerd partnerschap af. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen.

Bij ons pensioenfonds is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Overlijdt u terwijl u actief deelneemt aan de pensioenregeling? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen.

Wat moet u doen?

  • Woont u in Nederland?
    Dan geeft de gemeente waar u woont de gegevens van uw partner aan ons door. U hoeft uw partner niet aan te melden bij het pensioenfonds.
     
  • Woont u in het buitenland? 
    Meld uw partner dan zelf aan bij het pensioenfonds. Stuur daarbij een kopie van uw trouwakte mee. Dit kan digitaal via Mijn Pensioencijfers.

De naam van uw partner en alle bedragen staan op het eerstvolgende pensioenoverzicht van het jaar waarin u getrouwd bent of geregistreerd partner werd.