Wat moet ik doen bij...

Scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Dat betekent dat u afspraken moet maken over uw pensioen.

Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen en eventueel pensioen uit de Excedentregeling dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit noemen we verevening. 

U mag samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan in uw echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden staan.

Wat moet u doen?

 • U kiest voor verevening
  Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Ga hiervoor naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Na deze 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk.
 • U maakt samen andere afspraken
  U kunt dit aan ons doorgeven binnen een maand nadat wij u geïnformeerd hebben over de gevolgen van de echtscheiding voor uw pensioen.

Is er bijzonder partnerpensioen?

Uw ex-partner kan recht hebben op een deel van het partnerpensioen, het bijzonder partnerpensioen. Dit geldt alleen als u vóór 2010 in de houtverwerkende industrie partnerpensioen heeft opgebouwd. Uw ex-partner kan afzien van dit bijzonder partnerpensioen. U vult dan beiden het formulier 'Afzien van bijzonder partnerpensioen' in. Dit formulier sturen wij u toe nadat wij zijn geïnformeerd over uw echtscheiding. Wij vragen u dan ook een kopie van het echtscheidingsconvenant aan ons op te sturen.

Vanaf 2010 is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Het partnerpensioen is alleen van toepassing als u overlijdt terwijl u in onze branche werkt.

Moet u uw partner afmelden?

Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen. 

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland? 
  Dan hoeft u uw partner niet af te melden. De gemeente waar u woont geeft uw scheiding aan ons door.
 • Woont u in het buitenland? 
  Meld uw partner dan zelf af bij de RNI.
Bekijk de video voor meer uitleg!