Wat moet ik doen bij...

Samenwonen

U gaat samenwonen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet uw partner ook aanmelden bij ons pensioenfonds.

Bij ons pensioenfonds is het partnerpensioen verzekerd. Overlijdt u terwijl u actief deelneemt aan de pensioenregeling? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden bij ons pensioenfonds zijn: 

  • u heeft een notarieel samenlevingscontract
  • u heeft het notarieel samenlevingscontract vóór uw pensioendatum afgesloten
  • u kunt aantonen dat u minstens een half jaar een gezamenlijke huishouding voert, én
  • uw partner is niet uw kind of uw vader of moeder of uw opa of uw oma

Hoe meldt u uw partner aan?

Is alles in orde? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat uw partner is aangemeld. De naam van uw partner en alle bedragen staan op het pensioenoverzicht dat volgt nadat u uw partner hebt aangemeld.