Wat moet ik doen bij...

Kinderen

U heeft kinderen of krijgt een kind. Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen. We stellen daarbij een paar voorwaarden. 

Wat moet u doen?

U hoeft uw kind niet aan te melden bij het pensioenfonds. Als u overlijdt, sturen wij uw nabestaanden of erven een aanvraagformulier voor het wezenpensioen.

Wilt u weten wat er voor uw kinderen geregeld is? Alle bedragen staan op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen zolang u in onze branche werkt. Gaat u uit dienst of met pensioen? Dan hebben uw kinderen geen recht meer op wezenpensioen. Dit geldt niet voor het wezenpensioen dat u mogelijk hebt opgebouwd tot 1 januari 2010.

Wat zijn de voorwaarden?

Onder kinderen verstaan we:

  • uw eigen kinderen
  • stief- en pleegkinderen en geadopteerde kinderen die u als eigen kinderen opvoedt

De voorwaarden zijn verder:

  • uw kind is vóór uw pensioendatum geboren, en
  • uw kind is nog geen 21 jaar, of:
  • uw kind is nog geen 27 jaar (bij studerende kinderen die wekelijks meer dan 20 uur onderwijs of een beroepsopleiding volgen of kinderen met een handicap die u voor het grootste deel onderhoudt)