Wat moet ik doen bij...

Einde samenwonen

U woont samen en gaat uit elkaar. 

Wat moet u doen?

Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over het beëindigen van uw samenlevingsovereenkomst. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

  • Meld uw partner af bij het pensioenfonds.
  • Stuur een kopie of scan van de notariële akte of andere documenten mee waaruit blijkt dat uw samenlevingsovereenkomst is beëindigd. 

Partner afmelden? Dit kan digitaal via Mijn Pensioencijfers.

Is er bijzonder partnerpensioen?

Uw ex-partner kan recht hebben op een deel van het partnerpensioen, het bijzonder partnerpensioen. Dit geldt alleen als u vóór 2010 in de houtverwerkende industrie partnerpensioen heeft opgebouwd. Uw ex-partner kan afzien van dit bijzonder partnerpensioen. U vult dan beiden het formulier 'Afzien van bijzonder partnerpensioen' in. Dit formulier sturen wij u toe nadat wij zijn geïnformeerd over de beëindiging van uw samenlevingsovereenkomst. 

Vanaf 2010 is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Het partnerpensioen is alleen van toepassing als u overlijdt terwijl u in onze branche werkt. Tenzij er sprake is van een opgebouwd partnerpensioen uit het overgangsrecht of als u er toen u uit dienst ging voor gekozen hebt een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen.