Meer info over...

Waardeoverdracht

Verandert u van werkgever en gaat u naar een ander pensioenfonds of -verzekeraar? Dan mag u uw 'oude' pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht.

Veel hangt af van hoe hoog uw pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat.

1.  Uw pensioen is lager dan € 497,27 (2020)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen we vijf jaar lang.Als uw pensioen na die periode nog bij ons staat, dan kopen wij uw pensioen af tot de wettelijke afkoopgrens

2.  Uw pensioen is hoger dan € 497,27 (2020)

U moet zelf kiezen of u het pensioen meeneemt of niet. Wat is in uw situatie verstandig?

Niet meenemen

U kunt uw opgebouwde pensioen bij ons fonds laten staan. In dat geval beheren wij uw pensioen en krijgt u het vanaf uw pensioendatum uitgekeerd.

Meenemen

Gaat u in loondienst werken bij een andere werkgever die ook een pensioenregeling heeft, dan kunt u uw pensioen meenemen.

Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Dan kunt u beter beslissen of het financieel gunstig is om uw pensioen wel of niet mee te namen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Aanvragen

Vraag waardeoverdracht aan zo snel mogelijk nadat u aan uw nieuwe pensioenregeling bent gaan deelnemen. U doet dit bij  uw nieuwe pensioenfonds. Daarna ontvangt u een voorstel. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Pas als u akkoord bent met het voorstel, wordt uw pensioen overgedragen.

Nieuwe baan binnen de branche?

Let op: verandert u binnen onze branche van werkgever? Dan blijft u bij ons pensioenfonds. Waardeoverdracht is dan niet aan de orde.