Meer info over...

Waardeoverdracht

Verandert u van werkgever en gaat u naar een ander pensioenfonds of -verzekeraar? Dan mag u uw 'oude' pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht.

Verandert u van werkgever en gaat u naar een ander pensioenfonds of -verzekeraar? Dan mag u uw 'oude' pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht. Veel hangt af van hoe hoog uw pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat.

1.  Uw pensioen is lager dan € 497,27 (2020)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen we vijf jaar lang.Als uwpensioen na die periode nog bij ons staat, dan kopen wij uw pensioen af tot de wettelijke afkoopgrens

2.  Uw pensioen is hoger dan € 497,27 (2020)

U moet zelf kiezen of u het pensioen meeneemt of niet. Wat is in uw situatie verstandig?

Niet meenemen

U kunt uw opgebouwde pensioen bij ons fonds laten staan. In dat geval beheren wij uw pensioen en krijgt u het vanaf uw pensioendatum uitgekeerd.

Meenemen

Gaat u in loondienst werken bij een andere werkgever die ook een pensioenregeling heeft, dan kunt u uw pensioen meenemen.

Vergelijk uw oude en nieuwe pensioenregeling goed met elkaar. Dan kunt u beter beslissen of het financieel gunstig is om uw pensioen wel of niet mee te namen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Aanvragen

Vraag waardeoverdracht aan zo snel mogelijk nadat u aan uw nieuwe pensioenregeling bent gaan deelnemen. U doet dit bij  uw nieuwe pensioenfonds. Daarna ontvangt u een voorstel. Pas als u akkoord bent met het voorstel, wordt uw pensioen overgedragen.

Nieuwe baan binnen de branche?

Let op: verandert u binnen onze branche van werkgever? Dan blijft u bij ons pensioenfonds. Waardeoverdracht is dan niet aan de orde.