Verwachtingen voor 2020

Het bestuur voorziet voor 2020 belangrijke thema’s die (weer) op de agenda van het bestuur zullen komen:

Stuurgroep toekomst
In het vierde kwartaal van 2018 heeft het bestuur een stuurgroep toekomst aangesteld. Inmiddels heeft het bestuur een adviseur ingehuurd om te helpen bij het onderzoek naar toekomstmogelijkheden. In 2020 worden het bestuur, de cao-partijen en andere fondsorganen meegenomen in het proces.

Nieuwe ALM-studie/deelnemersonderzoek
In het vierde kwartaal van 2019 heeft een update plaatsgevonden van de ALM-studie, die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van het fonds. De uitkomsten van deze studie geven aanleiding voor het bestuur om de ALM-studie in 2020 opnieuw op de agenda te zetten, in meer uitgebreide vorm.

Daarnaast wil het bestuur een deelnemersonderzoek uitvoeren om te bepalen hoeveel risico deelnemers willen nemen met hun pensioen (risicohouding). De resultaten van beide onderzoeken worden in samenhang beoordeeld.

Pensioenakkoord
Het bestuur blijft de ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenakkoord nauwgezet volgen. Waar nodig en mogelijk treft het al voorbereiding voor de invoering.

Covid-19
In maart 2020 kreeg Nederland te maken met het Corona-virus (Covid-19). De verspreiding van het virus en de maatregelen tegen verspreiding ervan hebben grote gevolgen voor het leven van mensen en ondernemingen. Er is sprake van een crisis. Bij het vaststellen van het bestuursverslag is de crisis nog niet ten einde.

Ondanks de maatregelen van de overheid gaat de besluitvorming van de verschillende organen van het pensioenfonds gewoon door. Het bestuur heeft maatregelen getroffen om in geval van calamiteiten bestuurlijke continuïteit te waarborgen. Er is een crisisteam ingericht dat de situatie nauwlettend in de gaten houdt. Het fonds doet er alles aan om in deze situatie in control te blijven.

Om de aangesloten bedrijven niet in betalingsmoeilijkheden te brengen, staat het fonds coulance toe bij premiebetaling, mits deze gerelateerd is aan de coronacrisis. De onrust op de financiële markten heeft vanaf maart 2020 negatieve gevolgen voor de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Omdat niemand weet hoelang het coronavirus zich nog onder ons begeeft, is de (financiële) impact voor het fonds op dit moment verder lastig in te schatten.

 

Contact
Hebt u naar aanleiding van dit verkort jaarverslag nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar deelnemer@bpf-phj.nl. U kunt ons ook bellen op 088 – 116 3026. We zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.