Veelgestelde vragen uitstel collectieve waardeoverdracht

Terug naar het overzicht
 • Waarom gaat de overdracht van mijn pensioen naar BPFV niet door?

  Voor de overdracht hebben we toestemming nodig van De Nederlandsche Bank en van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We hadden die toestemming voor het einde van 2021 verwacht, maar die heeft helaas vertraging opgelopen. Daardoor kunnen we de pensioenen niet op 1 januari 2022 overdragen.

 • Waarom heeft de toestemming vertraging opgelopen?

  Een werkgever uit de sector heeft bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een zienswijze (bezwaar) ingediend. Het bezwaar gaat over de cijfers waaruit blijkt dat een belangrijke meerderheid in de bedrijfstak achter de verplichtstelling van het pensioenfonds staat. Het reageren op dat bezwaar gaat volgens een vastgestelde procedure. Dat kost tijd. Daardoor is het geven van toestemming vóór 1 januari 2022 niet meer haalbaar.

 • Wat betekent het uitstel voor mijn pensioen?

  U blijft gewoon pensioen opbouwen bij PHJ. Uw pensioen wordt niet verlaagd per 31 december 2021.

 • Wat betekent het uitstel voor het pensioenfonds?

  De voorbereidingen die we hadden getroffen gaan nu in de ‘ijskast’. Omdat PHJ in 2022 nog even zelfstandig blijft voortbestaan realiseren we de kostenbesparingen in 2022 niet of in mindere mate.

 • Wordt mijn pensioen verlaagd?

  Uw pensioen wordt niet verlaagd per 31 december 2021. Op het moment dat we de pensioenen gaan overdragen aan BPFV, wordt uw pensioen alsnog verlaagd. Daarover meer informatie, zodra we weten wanneer de overdracht gaat plaatsvinden.

 • Hoe ziet mijn pensioen er dan in 2022 uit?

  Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld voor uw pensioen in 2022. Uw pensioen wordt niet verlaagd per 31 december 2021.

   

  2022

  2021

  Jaarsalaris

  € 25.000

  € 25.000

  Franchise Het bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt.  

  € 16.377

  € 16.377

  Pensioengrondslag Uw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel bouwt u pensioen op.  

  € 25.000 - € 16.377 =
  € 8.623

  € 25.000 - € 16.377 =
  € 8.623

  Opbouwpercentage Het percentage dat u elk jaar aan pensioen opbouwt.  

  1,565%

  1,6%

  Jaarlijkse pensioenopbouw

  € 135

  € 138

  Het aangepaste opbouwpercentage leidt in het voorbeeld tot € 3,- minder bruto pensioen per jaar.

 • Wat gebeurt er met mijn excedentpensioen?

  De excedentregeling is de pensioenregeling die geldt voor het deel van het salaris boven € 59.706 (2022). Die regeling loopt in 2022 door.

 • Mijn werkgever is vrijwillig aangesloten bij PHJ. En nu?

  Uw pensioenopbouw bij PHJ gaat in 2022 door.

 • Wanneer wordt mijn pensioen wél overgedragen?

  We verwachten dat we de toestemming van De Nederlandsche Bank en van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de loop van 2022 krijgen. Dan informeren we u zo snel mogelijk over het vervolg.

 • Mijn vraag staat er niet bij

  Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

 • Ik wil op de hoogte blijven

  We houden u zo veel mogelijk digitaal op de hoogte. Als u uw e-mailadres achter laat in Mijn Pensioencijfers, kunnen wij u snel bereiken als er nieuws is over uw pensioen. Bij heel belangrijk nieuws ontvangt u ook een brief van ons.