Gepensioneerden

Terug naar het overzicht
 • Ik heb pensioen aangevraagd. Wanneer weet ik hoeveel ik maandelijks krijg?

  In de maand waarin u voor het eerst pensioen krijgt, krijgt u van ons een pensioenuitkeringsbrief. Hierin staat het definitieve bedrag van uw pensioenuitkering. Tot die tijd kunt u uitgaan van de bedragen in de brief waarin wij uw keuze hebben bevestigd.

 • Is de loonheffingskorting van toepassing op mijn pensioenuitkering?

  Het pensioenfonds past de loonheffingskorting alleen toe als u hierom vraagt. U laat ons dit weten door een loonbelastingverklaring in te vullen. U vindt deze verklaring op de website van de  Belastingdienst . Kijk hiervoor bij  Programma's en formulieren/Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen .   

  Het is het voordeligst om de loonheffingskorting op het hoogste inkomen toe te passen. Als u ouderdomspensioen en AOW krijgt, is uw AOW meestal het hoogste inkomen. Let op: wij verwerken uw keuze vanaf de eerstvolgende uitkering als wij het formulier vóór de 10e van de maand ontvangen. Wilt u uw keuze nog aanpassen? Stuur ons dan een aangepaste loonbelastingverklaring.

 • Mag ik bijverdienen naast mijn pensioen?

  Als u op de standaardleeftijd (67 jaar) met pensioen gaat, mag u bijverdienen naast uw pensioen. Laat u uw pensioen meer dan 5 jaar vóór uw AOW-datum ingaan? Dan moet u stoppen met werken. Houdt u er wel rekening mee dat er op fiscaal gebied wat kan veranderen. Lees ook meer over uw  AOW-uitkering .

 • Wanneer krijg ik een nieuwe jaaropgave?

  Ieder jaar vóór 1 maart krijgt u van ons een jaaropgave. De gegevens daarop hebt u nodig voor uw belastingaangifte. Hebt u de laatste jaaropgave nog niet gekregen of wilt u een kopie van een eerdere jaaropgave? Neem dan contact  met ons op.

 • Wanneer krijg ik mijn pensioenuitkering?

  Uw pensioenuitkering wordt iedere maand op de 24ste naar u overgemaakt. Valt de 24ste in het weekend of op een feestdag, dan betalen we iets eerder uit. Hebt u een buitenlandse rekening? Dan ontvangt u de betaling misschien later.
  Let op: het vakantiegeld is al verrekend met uw maandelijkse betaling. U ontvangt hier in het voorjaar dus geen extra betaling voor.

 • Wat is er geregeld als ik overlijd?

  Als u overlijdt, neemt het pensioenfonds in de meeste gevallen zelf contact op met uw  nabestaanden . We moeten dan wel recente gegevens van u hebben.