Verhuisbericht

Onze pensioenadministratie verhuist per 1 januari 2020 naar AZL in Heerlen. Wat betekent dit voor u?

Per 1 januari 2020 verhuist onze pensioenadministratie naar AZL in Heerlen. Dat heeft een aantal gevolgen voor uw administratie: 

De aanlevering van uw gegevens

U bent gewend om gegevens aan te leveren via Pensioenaangifte. Dat blijft zo. Wij zorgen voor de technische koppeling tussen uw salarispakketleverancier en AZL in Heerlen. U hoeft hiervoor niets te doen. Ook de inloggegevens voor het inzendaccount van de pensioenaangiften (bij CGI) veranderen niet. De volgende zaken zijn van belang:

  • Geef uiterlijk 31 januari 2020 alle mutaties over 2019 en eerder door op de reguliere manier. AZL Amsterdam zorgt nog voor deze afhandeling. Let op: als u na 31 januari 2020 nog mutaties moet doorgeven over 2019 of eerder kan dat niet meer op de reguliere manier. Hiervoor wordt na de verhuizing een apart traject opgestart. Dat is een administratief complex traject en vraagt om een extra inspanning van zowel het fonds, AZL als van u.

  • De pensioenaangifte over 2020 gaat via AZL in Heerlen. Dat gaat op dezelfde manier als voorheen. De aangifte over januari kunt u vanaf maandag 17 februari 2020 aanleveren. AZL kan de pensioenaangifte pas verwerken als de verhuizing is afgerond. Naar verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2020. Wij zorgen er natuurlijk wel voor dat uw werknemers de brieven in dienst en uit dienst tijdig ontvangen.

Een nieuwe werkgeversportal

U gaat werken met een nieuwe werkgeversportal. Begin 2020 ontvangt u een brief met meer informatie over uw account en de registratie daarvan. Als de verhuizing is afgerond, ziet u in de werkgeversportal ook de status van de verwerking van de loon- en dienstverbandgegevens. Naar verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2020.

Uw premienota’s in 2020 en 2021

  • In 2020 ontvangt u elke maand rond de 15e een voorschotnota per post. In 2019 kreeg u de nota’s rond de 20e van elke maand. U verwacht daarom eind december een nota voor januari. Deze komt later; rond 15 januari 2020 ontvangt u nota voor januari. In 2020 ontvangt u telkens rond de 15e van de maand de nota voor die betreffende maand.

  • De voorschotnota is gebaseerd op de gegevens zoals die op 31 december 2019 bij ons bekend zijn. Wijzigingen in uw werknemersbestand worden nog niet verwerkt. Dat gebeurt als de verhuizing is afgerond. U ontvangt dus het hele jaar dezelfde nota. U kunt deze nota’s ook zien in de werkgeversportal, maar er is geen specificatie beschikbaar.

  • Begin 2021 ontvangt u een afrekennota over 2020. Alle wijzigingen over 2020 worden dan verwerkt. Op dat moment vindt u in de werkgeversportal een specificatie van deze afrekennota.

  • Vanaf 2021 ontvangt u elke maand een afrekennota. Deze is gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. Uw nota is dan altijd actueel. U ziet uw nota terug in de portal met de bijbehorende specificatie.

Ons bankrekeningnummer wijzigt

Door de verhuizing verandert ons bankrekeningnummer. U ziet ons nieuwe rekeningnummer op de eerste nota die u in 2020 van AZL Heerlen ontvangt.

Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan is het nodig om een nieuwe machtiging af te geven. Hierover ontvangt u meer informatie bij de eerste voorschotnota die u van ons ontvangt.

Informatie voor uw werknemers

Lees hier wat de verhuizing betekent voor uw werknemers. 

Waarom verhuist de administratie?

In 2018 en 2019 werd uw pensioen bij AZL in Amsterdam geadministreerd. Het hoofdkantoor in Heerlen werkt met een ander IT-systeem. AZL heeft in de loop van 2019 besloten om met één IT-systeem verder te gaan: het systeem van AZL in Heerlen. Wij¬ vinden het belangrijk dat onze pensioenadministratie toekomstbestendig is. Daarom heeft het bestuur in goed overleg met AZL besloten om de pensioenadministratie over te brengen naar AZL in Heerlen.

Contact

U kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 088 - 116 3027 (iedere werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur). Of u mailt naar werkgever@bpf-phj.nl. Wij helpen u graag.

Verder hebben we ook het adres van onze website ingekort: www.bpf-phj.nl. Wel zo makkelijk!