Welke keuzes heeft u zelf?

Uw pensioen meenemen

waardeoverdracht.png

U heeft een baan in onze bedrijfstak. Daarom bouwt u pensioen op in onze pensioenregeling. 


U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons fonds
Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit bij ons aanvragen. Dit doet u via Wat moet ik doen bij…Waardeoverdracht. Bent u het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht.  

Als u later een andere baan krijgt
Krijgt u later een andere baan? En een andere pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die pensioenregeling. Ook dan kunt u ervoor kiezen uw opgebouwde pensioen mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds. 

Dit is niet nodig als u een nieuwe baan vindt in onze bedrijfstak en uw werkgever is aangesloten bij ons pensioenfonds. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet. 

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenfonds. 

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude fonds. 

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds. En wat u krijgt in de oude en nieuwe situatie. Biedt uw nieuwe werkgever een beter pensioen voor uw nabestaanden? Of is de kans op verlagingen bij uw nieuwe pensioenfonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook. 

Deze informatie helpt u bij uw keuze

  • Het Pensioen 1-2-3 van uw oude en nieuwe pensioenfonds
    U ziet wat u wel en niet krijgt bij elk fonds. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen. U leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor het Pensioen 1-2-3 van uw andere pensioenfonds op de website van dat fonds.
  • De pensioenvergelijker
    Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf? in dit Pensioen 1-2-3. U vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur. 

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt. 

Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt. 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

  • het geld dat een fonds in kas heeft, en
  • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen. 

Elk fonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. U leest meer bij Financiële situatie. Of kijk bij Nieuws

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Vraag uw nieuwe werkgever dan of u uw pensioen kunt meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

reglement.png

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website. 
... uw eigen pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.