Welke keuzes heeft u zelf?

Onderling ruilen van uw pensioen

ruilen_ouderdoms_partner_67.png

U bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor uzelf. Misschien heeft u bij ons ook partnerpensioen. U kunt het partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Of andersom. U ruilt een deel van uw eigen pensioen dan om voor extra pensioen voor uw partner. 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Misschien heeft u geen of weinig pensioen voor uw partner bij ons staan. Of u wilt het pensioen voor uw partner beter regelen, bijvoorbeeld als u stopt met werken in onze bedrijfstak. Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner. Zo heeft uw partner meer inkomen als u overlijdt. 

Dit zijn de afspraken

 • Uw eigen pensioen wordt lager.
 • Uw partner krijgt meer pensioen van ons als u overlijdt.
 • De bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht veranderen dus.
 • Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen.
 • Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt.
 • U maakt deze keuze als u met pensioen gaat. Of als u stopt met werken in onze bedrijfstak.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
Misschien wilt u geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen. U kunt uw partnerpensioen dan ruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf. Of dit voor een deel doen. 

Dit zijn de afspraken

 •  Ruil van partnerpensioen kan alleen als u partnerpensioen bij ons heeft staan. Namelijk als u vóór 1 januari 2010 al in de houtverwerkende industrie werkte. Of als u ouderdomspensioen ruilde voor partnerpensioen toen u stopte met werken in de bedrijfstak.
 • Ruilt u al uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner géén pensioen als u overlijdt.
 • Ruilt u een deel van uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner minder pensioen als u overlijdt.
 • U krijgt zelf méér pensioen.
 • De bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht veranderen dus.
 • Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt.
 • U maakt deze keuze als u met pensioen gaat.
 • Kiest u voor ruil van pensioen? Of juist niet? Dan kunt u dit niet meer veranderen.
 • Heeft u een partner? Dan moet hij of zij het eens zijn met uw keuze.
 • Heeft u een ex-partner die recht heeft op bijzonder partnerpensioen? Dan kunt u dat deel van het partnerpensioen niet ruilen.

reglement.png

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website. 
... uw eigen pensioenbedragen? Kijk in Mijn Pensioencijfers.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.