Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

U bent bij ons verzekerd voor partner- en wezenpensioen

partner_en_wezenpensioen_verzekering.png

U bent dit zolang u in onze bedrijfstak werkt. U neemt dus deel aan onze pensioenregeling. Dat is een voorwaarde.

Uw partner en kinderen krijgen pensioen als u overlijdt

 • Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Dit is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen.
 • Uw kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 21e jaar. Studeert uw kind? Of heeft hij of zij een handicap? Dan is dit tot 27 jaar. Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen.

U leest meer in de brochure Mijn pensioenregeling in laag 3. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar u vindt ze ook in Mijn Pensioencijfers en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Als uw salaris hoger is dan € 57.232,-
Is uw bruto salaris hoger dan € 57.232,- per jaar (in 2020)? En maakte uw werkgever afspraken met ons? Dan bent u ook verzekerd voor extra partner- en wezenpensioen in onze excedentregeling. Zo krijgen uw partner en kinderen meer pensioen als u overlijdt.

Dit geldt zolang u in onze bedrijfstak werkt. En als uw salaris hoger is dan de grens in onze basisregeling hierboven. Vraag uw werkgever wat er voor u geregeld is.

Als u niet meer in onze bedrijfstak werkt
Werkt u niet meer in onze bedrijfstak? En overlijdt u? Dan krijgen uw partner en kinderen géén pensioen van ons pensioenfonds.

U kunt wel een deel van uw ouderdomspensioen bij ons omruilen
Dit doet u als u met pensioen gaat. Of als u stopt met werken in onze bedrijfstak. Uw eigen ouderdomspensioen wordt dan lager. En uw partner krijgt een pensioen van ons als u overlijdt. Ook als u niet meer deelnam aan onze pensioenregeling. Pensioen ruilen voor uw kinderen kan helaas niet. Bekijk of u voor hen iets anders kunt regelen. Bijvoorbeeld via een verzekering.

Als u al langer deelnemer bent
Werkte u vóór 2010 al in de houtverwerkende industrie? Dan heeft u misschien ook nog voor een deel partner- en wezenpensioen volgens de oude regels. Dit opgebouwde pensioen blijft staan. Ook als u de bedrijfstak verlaat of met pensioen gaat. Op uw Uniform pensioenoverzicht leest u wat voor u geldt. Of kijk in Mijn Pensioencijfers.

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner misschien een uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie op svb.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden:

 • Uw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of
 • Uw partner is meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Uw partner is voor ons…

 • de persoon met wie u getrouwd bent of geregistreerd partners bent;
 • de persoon met wie u minstens 6 maanden samenwoont.

Woont u samen? Dan geldt dit ook:

 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Die sloot u bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
 • U sprak ook af dat uw partner pensioen krijgt als u overlijdt.
 • Uw partner is niet uw kind of uw vader of moeder. En ook niet uw oma of opa. U bent dus geen familie in de rechte lijn.

Zorg ook dat u uw partner bij ons aanmeldt. U hoort dan van ons of uw afspraken kloppen. Dit kan via Mijn Pensioencijfers. Kijk voor alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3.

Uw kind is voor ons…

 • uw eigen kind of een kind dat u adopteert.
 • uw stief- of pleegkind. U verzorgt dit kind en voedt het op als uw eigen kind. U leest meer bij Wat moet ik doen bij… kinderen op onze website. Alle voorwaarden staan in ons pensioenreglement in laag 3.

reglement.png

Meer weten over...

...uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
…uw pensioenbedragen? Kijk in Mijn Pensioencijfers. Of op mijnpensioenoverzicht.nl voor uw totale pensioen.