Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Werkt u niet meer in onze bedrijfstak? Dan krijgen uw partner en kinderen geen pensioen als u overlijdt

geen_partner_en_wezenpensioen_op_risicobasis.jpg

U bent bij ons verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen. Maar alleen zolang u in onze bedrijfstak werkt. Stopt uw deelname aan onze pensioenregeling? Dan stopt ook het partner- en wezenpensioen. 

Bedenk goed wat u zelf kunt regelen
Heeft u een partner? En kinderen? En stopt u met werken in onze bedrijfstak? Bedenk dan samen goed of u zelf iets regelt voor hun pensioen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Uw partner en kinderen hebben dan meer inkomen als u overlijdt. Misschien krijgt uw partner wél een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U leest meer op svb.nl

U kunt voor uw partner ook een deel van uw ouderdomspensioen ruilen
Dit doet u als u met pensioen gaat. Of als u stopt met werken in onze bedrijfstak. Uw eigen ouderdomspensioen bij ons wordt dan lager. En uw partner krijgt een pensioen van ons als u overlijdt. Oók als u niet meer deelnam aan onze pensioenregeling. U leest meer bij  Welke keuzes heeft u zelf?

Als u al langer deelnemer bent
Werkte u vóór 2010 al in de houtverwerkende industrie? Dan heeft u misschien ook nog voor een deel partner- en wezenpensioen volgens de oude regels. Dit opgebouwde pensioen blijft staan. Ook als u de bedrijfstak verlaat of met pensioen gaat. Op uw Uniform pensioenoverzicht leest u wat voor u geldt. Of kijk in Mijn Pensioencijfers.

reglement.png

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website. 
... uw eigen pensioenbedragen? Kijk in Mijn Pensioencijfers.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.