Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert

waardeoverdracht.png

U heeft een baan in onze bedrijfstak. Uw werkgever is ook bij ons aangesloten. Daarom bouwt u pensioen op in onze pensioenregeling. 

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons fonds
Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit bij ons aan. Dit doet u via Wat moet ik doen bij… Waardeoverdracht. Pas als u het eens bent met onze opgave, regelen wij de overdracht. 

Als u later een andere baan krijgt
Krijgt u een nieuwe baan? En een nieuwe pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die nieuwe pensioenregeling. Ook dan kunt u ervoor kiezen uw eerder opgebouwde pensioen mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds. 

Dit is niet nodig als u een nieuwe baan vindt in onze bedrijfstak en uw werkgever is aangesloten bij ons pensioenfonds. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet. 

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenfonds. 

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude fonds. 

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Als u uw nieuwe pensioenfonds om waardeoverdracht vraagt, krijgt u eerst een opgave. Daarin staan uw oude en nieuwe pensioenbedragen. Kijkt u niet alleen naar de bedragen. Vergelijk ook uw oude en nieuwe pensioenregeling. Dat doet u met dit Pensioen 1-2-3:

  • Wat krijgt u wel en niet? Bijvoorbeeld pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt.
  • Wat is de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds? Is de kans op verlaging van uw pensioen bij uw nieuwe fonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

U leest het bij Hoe zeker is uw pensioen? in dit Pensioen 1-2-3. 

Kijk op de website van uw andere pensioenfonds voor het Pensioen 1-2-3 van dat fonds. De pensioenvergelijker helpt u ook om een goede keuze te maken. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?

U beslist dan pas of u uw pensioen meeneemt. Zo kunt u een goede keuze maken. Komt u er niet uit? Overleg dan met een financieel adviseur. 

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt. 

Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt. 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

  • het geld dat een fonds in kas heeft, en
  • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Elk fonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. U leest meer bij Financiële situatie op pensioenhoutindustriejachtbouw.nl. Of kijk bij Nieuws

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Vraag uw werkgever om meer informatie.

reglement.png

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website. 
... uw eigen pensioenbedragen? Kijk bij Mijn pensioen.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.