Uw pensioengegevens

uw_gegevens.png

Dit onderdeel gebruikt u alleen als u een pensioenoverzicht heeft ontvangen. Hieronder leggen we graag de gegevens verder uit. 

Pensioenuitvoerder
Het fonds waar u pensioen opbouwt. 

Soort pensioenregeling
U heeft een bruto uitkeringsovereenkomst. Dit is een pensioenregeling waarbij uw een vaste pensioenaanspraak opbouwt. 

Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling
Dit is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Bijvoorbeeld uw maandelijks salaris. Maar soms bouwt over meer onderdelen op. Dit noemen we het pensioengevend salaris. U vindt alle onderdelen die meetellen in het regelement in laag 3

U bouwt geen pensioen op over
Over een gedeelte van het salaris bouwt u geen pensioen. Dit noemen we de franchise. 

Salaris waarover u wel pensioen opbouwt
Dit is het deel wat wordt gebruikt om uw pensioenopbouw te berekenen. Dit noemen we de pensioengrondslag. 

Percentage jaarlijkse pensioenopbouw
U bouwt elk jaar pensioen op over een deel van uw pensioengrondslag. Dit is een percentage. We noemen dit uw opbouwpercentage.
 

Als u vragen heeft

Neem contact met ons op als u vragen heeft over uw pensioen. Misschien wilt u meer weten over een keuze. Of over wat u zelf kunt doen.

Bent u het niet eens met een besluit over uw pensioen? Kijk bij Klachten en geschillen wat u kunt doen.

vragen.png

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website. 
... uw eigen pensioenbedragen? Kijk in Mijn Pensioencijfers.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.