Hoe zeker is uw pensioen?

Ons pensioenfonds heeft een tekort

tekort.png 

Ons pensioenfonds doet er alles aan om financieel gezond te zijn. Toch hebben we te weinig geld om alle pensioenen in de toekomst te betalen. Onze beleidsdekkingsgraad moet minimaal 110% zijn. We maakten daarom een herstelplan. Daarin staat wat we doen als we een tekort hebben. Ons pensioenfonds weegt zorgvuldig af wat de beste oplossing is. 

Deze maatregelen zijn mogelijk

  • Uw pensioen groeit niet mee met de lonen.
  • Uw premie gaat omhoog.
  • Uw pensioen gaat omlaag. In de afgelopen jaren hoefden wij uw pensioen niet te verlagen.

Ons bestuur kan ook andere maatregelen nemen. De komende jaren is dit misschien nodig. We verlagen uw pensioen alleen als het niet anders kan. Natuurlijk houden we u op de hoogte. 

Lees ook deze informatie

  • Een samenvatting van ons herstelplan vindt u bij Financiële situatie op onze website.
  • Alle regels staan in ons pensioenreglement in laag 3. Kijk bij Verlaging van pensioenaanspraken in artikel 31.
  • Voor het laatste nieuws over onze financiële situatie kijkt u bij Nieuws op de website.

reglement.png

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website. 
... uw eigen pensioenbedragen? Kijk in Mijn Pensioencijfers.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.