Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico.png

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt namelijk risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

welvaartsvast.png

Wij proberen uw pensioen tijdens uw deelname elk jaar te verhogen. Dit heet toeslagverlening. We leiden uw toeslag af van de stijging van de lonen. Dat is onze ambitie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:  

  toeslag ambitie stijging van de prijzen
2019 0%    
2018 0% 1,48% 1,47%
2017 0% 2,17% -0,01%
2016 0% 1,44% 0,39%
2015 1% 1,53% 0,57%
tekort.png

Omdat we een tekort hebben, maakten we een herstelplan met deze maatregelen:
 

  • Uw pensioen groeit niet mee met de lonen.
  • Uw premie gaat omhoog.
  • Uw pensioen gaat omlaag. Maar alleen als het niet anders kan. De afgelopen jaren hoefden wij de pensioenen niet te verlagen.