Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op

drie_pijlers.png

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. 

Uw AOW gaat niet meer in op uw 65e, maar later. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. Ook de hoogte van de AOW is niet voor iedereen gelijk. De overheid past de bedragen elk jaar aan het minimumloon aan. Kijk voor uw AOW-leeftijd op svb.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW. 

Let op 
Woonde of werkte u niet altijd in Nederland? Dan krijgt u waarschijnlijk minder AOW. 

B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
U bouwt pensioen op in onze bedrijfstak. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 

Daarop staat:

  • het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd;
  • het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioen in onze bedrijfstak blijft werken;
  • het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt;
  • het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Neemt u deel aan onze excedentregeling?
Dan bouwt u ook pensioen op boven een salaris van € 57.232,- bruto per jaar (in 2020). Uw werkgever moet dit wel met ons afspreken. Deze bedragen staan dan ook op uw pensioenoverzicht. U leest meer bij Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Kijk bij Ouderdomspensioen

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat een overzicht van uw AOW en pensioen bij al uw werkgevers. U vindt er ook de nettobedragen. 

C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen ook zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. 

Of u dit nodig vindt, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. Of kijk op nibud.nl voor de Pensioenschijf-van-vijf.

 

reglement.png

Meer weten over...

... uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website. 
... uw eigen pensioenbedragen? Kijk in Mijn Pensioencijfers.
... uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.