Nieuws

Beleidsdekkingsgraad is eind maart 2022 99,1%

De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw is eind maart 2022 vastgesteld op 99,1 %. Dat is een stijging ten opzichte van eind februari (98,4%). Eind maart 2022 is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds 106,3%.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

Hoe financieel gezond we zijn, lezen we af aan de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden (april 2021 t/m maart 2022). De beleidsdekkingsgraad wordt beïnvloed door verschillende factoren. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de financiële markten en de rente.

We kijken naar beleidsdekkingsgraad als we moeten beslissen over het te volgen beleid, het verhogen of verlagen van de pensioenen of de hoogte van de premies. Zo kunnen we de pensioenen bijvoorbeeld alleen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is.

Hoe ontwikkelt onze beleidsdekkingsgraad zich?

Hieronder ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad zich de afgelopen tijd ontwikkelde:

Meer informatie

Wij houden u op de hoogte van de financiële situatie bij uw pensioenfonds via nieuwsbrieven en nieuwsberichten op deze website. Bezoek deze website regelmatig voor het laatste nieuws over uw pensioen.