Ik ben met pensioen

Uw pensioenuitkering

Vanaf uw pensioendatum krijgt u iedere maand een uitkering van ons pensioenfonds. U krijgt pensioen vanaf de 1ste dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

We bekijken elk jaar of het mogelijk is om uw pensioen te verhogen met een toeslag.

Wat moet u doen?

  • Woont u in Nederland? Als u alle benodigde informatie hebt aangeleverd, krijgt u automatisch maandelijks een pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
  • Woont u in het buitenland? Dan heeft u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) inleveren. Dat kan digitaal via Mijn Pensioencijfers.

Betaaldata 2021

Het pensioenfonds maakt uw pensioen elke maand over op de 23ste. Valt de 23ste in het weekend of op een feestdag, dan is de betaling op de vrijdag ervoor. Hieronder ziet u in een schema de precieze betaaldata van het hele jaar:

22 januari 23 april 23 juli 22 oktober
23 februari 21 mei 23 augustus 23 november
23 maart 23 juni 23 september 20 december

Wat moet u verder weten?

  • We bekijken ieder jaar of het mogelijk is om uw pensioen te verhogen met een toeslag. Dat hangt af van onze financiële situatie op dat moment.
  • Wilt u het rekeningnummer waarop uw pensioenuitkering binnenkomt wijzigen? Neem dan contact met ons. Stuur daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs (met het burgerservicenummer) van uzelf of van de rekeninghouder die de uitkering ontvangt en een kopie van een rekeningafschrift met uw nieuwe rekeningnummer mee.
  • Het vakantiegeld is al in uw maandelijkse pensioenuitkering verrekend. We betalen dus niet apart vakantiegeld uit.
  • In januari van elk jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de Belastingdienst. Wilt u aangifte doen en heeft u de jaaropgave nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.
  • In januari van elk jaar krijgt u ook een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie alleen bij wijzigingen groter dan 1 euro.
  • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen.
  • Na uw pensionering krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op de website van de Belastingdienst.