Ik ben met pensioen

Uw pensioenuitkering

Vanaf uw pensioendatum krijgt u iedere maand een uitkering van ons pensioenfonds. U krijgt pensioen vanaf de 1ste dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

We bekijken elk jaar of het mogelijk is om uw pensioen te verhogen met een toeslag.

Wat moet u doen?

 • Woont u in Nederland? Als u alle benodigde informatie hebt aangeleverd, krijgt u automatisch maandelijks een pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
 • Woont u in het buitenland? Dan heeft u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) inleveren. 

Wat moet u verder weten?

 • Uw pensioen wordt iedere maand op de 24ste naar u overgemaakt. Valt de 24ste in het weekend of op een feestdag, dan betalen we iets eerder uit. Hebt u een buitenlandse rekening? Dan ontvangt u de betaling misschien later.
 • Ga naar Mijn Inkomen Later en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld.
 • We bekijken ieder jaar of het mogelijk is om uw pensioen te verhogen met een toeslag. Dat hangt af van onze financiële situatie op dat moment.
 • Wilt u het rekeningnummer waarop uw pensioenuitkering binnenkomt wijzigen? Neem dan schriftelijk contact met ons. Stuur daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs (met het burgerservicenummer) van uzelf of van de rekeninghouder die de uitkering ontvangt en een kopie van een rekeningafschrift met uw nieuwe rekeningnummer mee.
 • Het vakantiegeld is al in uw maandelijkse pensioenuitkering verrekend. We betalen dus niet apart vakantiegeld uit.
 • 1 keer per jaar krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie ook bij wijzigingen groter dan 1 euro.
 • Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de Belastingdienst. Wilt u aangifte doen en heeft u de jaaropgave nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag.
 • Na uw pensionering krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op de website van de Belastingdienst.