Ik ben met pensioen

Scheiden

U bent gepensioneerd en gaat scheiden of uit elkaar. Hoe zit het met uw pensioenuitkering?

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Was u getrouwd of geregistreerd partner? Dan kan een scheiding gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.   

 • Was u vóór uw pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner?
  Dan heeft uw ex-partner volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen en eventueel pensioen uit de Excedentregeling. Dit heet verevening van pensioen. U mag hier samen ook andere afspraken over maken. Uw ex-partner kan ook recht hebben op een deel van het partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen). U kunt hierover samen andere afspraken maken. 
 • Was u vóór uw pensioendatum nog niet getrouwd of geregistreerd partner? 
  Dan heeft dit geen gevolgen voor uw pensioenuitkering.

Wilt u het pensioen verevenen? Neem dan binnen 2 jaar na uw scheiding contact op met het pensioenfonds. We kunnen de verevening pas doorvoeren als we alle gegevens ontvangen hebben. 

Maakt u samen andere afspraken? Geef deze dan binnen een maand nadat wij u geïnformeerd hebben over de gevolgen van de echtscheiding voor uw pensioen door aan ons. We passen uw pensioenuitkering daarna aan op de nieuwe situatie. Tot die tijd krijgt u de volledige pensioenuitkering en moet u deze eventueel onderling verdelen.

Samenwonen

Woonde u samen? Als u uit elkaar gaat, verandert uw pensioenuitkering niet. 

 • Woonde u vóór uw pensioendatum al samen?
  En heeft u vóór 2013 partnerpensioen opgebouwd? Dan heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. U kunt hierover samen andere afspraken maken. 
 • Woonde u vóór uw pensioendatum nog niet samen? 
  Het partnerpensioen is niet van toepassing als u na uw pensioendatum bent gaan samenwonen. Als u overlijdt, heeft uw ex-partner geen recht op (bijzonder) partnerpensioen.

Uw AOW-uitkering

Als u beiden een AOW-uitkering hebt, kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank.