Ik ben met pensioen

Samenwonen of trouwen

U bent gepensioneerd en krijgt een nieuwe partner. Misschien gaat u samenwonen of trouwen. Verandert er iets voor uw pensioen?

Uw pensioenuitkering blijft hetzelfde

Als u na uw pensionering gaat trouwen of samenwonen, verandert er niets voor uw pensioenuitkering. U krijgt maandelijks hetzelfde bedrag op uw rekening gestort. Het partnerpensioen is alleen van toepassing als u in onze branche werkt. Uw partner krijgt dus geen recht op partnerpensioen. U hoeft uw partner ook niet bij het pensioenfonds aan te melden. 

Uw AOW-uitkering verandert wel. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank.