Het pensioenfonds

Klachten en geschillen

Ons fonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.

  • Bent u niet tevreden over de manier waarop het pensioenreglement is uitgevoerd? Dan is er sprake van een klacht.
  • Bent u het niet eens met een beslissing van het bestuur? Dan is er sprake van een geschil.

Wat kunt u doen?

Neem contact met ons op als u niet tevreden bent. Wij bekijken dan of u een klacht of een geschil hebt en informeren u vervolgens over de verdere procedure.

1. U hebt een klacht

Als u een klacht hebt, dan kunt u ons een brief of e-mail sturen. Schrijf zo duidelijk mogelijk op waarover u niet tevreden bent. Schrijf ook uw klantnummer en telefoonnummer op. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons fonds ontvangt.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U ontvangt binnen drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging, tenzij de klacht binnen een week kan worden afgehandeld. In de ontvangstbevestiging leest u meer over de procedure.
  • Het is de bedoeling dat de klacht binnen 14 dagen is afgehandeld. Als dat niet lukt, krijgt u hierover schriftelijk bericht.
  • De beslissing op de klacht ontvangt u ook schriftelijk.

Meer afspraken over deze procedure leest u in bijlage D van het pensioenreglement.

Als u het er niet mee eens bent
Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij het bestuur. Daarvoor stuurt u binnen 14 dagen een brief of een e-mail waarin u ons verzoekt de klacht voor te leggen aan het bestuur. Schijf zo duidelijk mogelijk op waarom u het niet eens bent met de beslissing.

2. U hebt een geschil

Wijst ons bestuur uw beroep af? Of bent u het niet eens met het besluit van het bestuur? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen of via uw advocaat aan de bestuurlijke rechter.

Bij afwijzing: de ombudsman
De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de Ombudsman Pensioenen doen als u de klachtenprocedure van het pensioenfonds helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 349 96 20

Meer informatie

Op deze pagina leest u een samenvatting van de klachten- en geschillenregeling. Hier kunt u geen rechten aan ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan de officiële klachten- en geschillen procedure. Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.